obrázek

ZŠ a MŠ Skalice nad Svitavou

Školní 101, Skalice nad Svitavou


Jaká naše škola je? Nakoukněte!


Vítáme Vás na webových stránkách naší školy.

Základní škola ve Skalici nad Svitavou je školou s dlouholetou tradicí. Je školou malotřídní, výuka je organizovaná ve dvou třídách, ročníky jsou sloučeny do tříd dle počtu dětí.

V současném školním roce jsou počty ve třídách 13 a 14 žáků, tento snížený počet umožňuje individuální přístup k dítěti a individuální práci s ním, také možnost lepšího porozumění jeho případným problémům a jejich řešení, spolupráce a kontakt pedagoga a dítěte je těsnější, možnosti motivace jsou lepší.  

Věková různost třídního kolektivu a celkové prostředí a atmosféra školy imituje rodinné, respektive sourozenecké prostředí a vztahy.

Žáci jsou vedeni k vzájemné spolupráci a pomoci, toleranci a respektu k sobě navzájem, poskytování kladného vzoru spolužákům. Jsou také motivováni k tomu, aby se zajímali o dění kolem sebe, starali se o životní prostředí, nezůstávali lhostejní k případným negativním projevům okolí, starostem ostatních...

Klima školy je otevřené, vedení i pedagogové školy se snaží spolupracovat s rodiči a pojímat je jako partnery při výchově a vzdělávání dětí, věnovat jejich hlasu a názoru dostatečnou pozornost.

Vnitřní i vnější prostředí školy je velmi pěkné a vkusné, moderně vybavené , renovované, prostory mají svého genia loci "staré a krásné obecné školy", materiální vybavení je moderní, stále aktualizované a doplňované. V rámci výuky i odpoledního odpočinkového zaměstnání ve školní družině se snažíme nabídnout dětem atraktivní a podnětný program.

V dohledné době plánujeme úpravu části školní zahrady a její rozdělení na oblast okrasnou, smyslovou a užitkovou, přičemž kromě nabízené pomoci ze strany rodičů počítáme i s aktivním zapojením žáků do její údržby a zvelebování.

Velkou devizou školy je její lokalizace v klidné části obce, také blízkost dvou hřišť a dobré dopravní spojení z okolních obcí.

Úkolem školy a její vizí je kvalitní vzdělávání dle školního vzdělávacího plánu a vybavení absolventů takovými kompetencemi, se kterými by se ctí obstáli nejen v dalším školním, ale i lidském a společenském životě.
 


Fotogalerie

Adventní tvoření v ZŠ zvětšit
Adventní tvoření v ZŠ
Adventní tvoření v ZŠ zvětšit
Adventní tvoření v ZŠ
Chudinka dýně bezzubka zvětšit
Chudinka dýně bezzubka
Divadlo pana Hrubce zvětšit
Divadlo pana Hrubce
Divadlo Šikulka zvětšit
Divadlo Šikulka
Halloweenské dýně zvětšit
Halloweenské dýně
Karneval zvětšit
Karneval
Krásně barevné a teplé židle díky maminkám zvětšit
Krásně barevné a teplé židle díky maminkám
Máme novou stavebnici zvětšit
Máme novou stavebnici
Mikuláš v ZŠ zvětšit
Mikuláš v ZŠ
Mikuláš v ZŠ zvětšit
Mikuláš v ZŠ
Návštěva v Blansku - canisterapie zvětšit
Návštěva v Blansku - canisterapie
Návštěva v Blansku - keramika zvětšit
Návštěva v Blansku - keramika
Naši malí zahradníci zvětšit
Naši malí zahradníci
Nová odpočinková zóna v družině zvětšit
Nová odpočinková zóna v družině
Opékání zvětšit
Opékání
Pečení perníčků zvětšit
Pečení perníčků
Pečení perníčků zvětšit
Pečení perníčků
Plavání zvětšit
Plavání
Projekt Zdraví dětem zvětšit
Projekt Zdraví dětem
Představení pana Vojkůvky zvětšit
Představení pana Vojkůvky
Setkání s nevidomou paní zvětšit
Setkání s nevidomou paní
Třídíme odpad zvětšit
Třídíme odpad
V družině zvětšit
V družině
Vánoce v ZŠ zvětšit
Vánoce v ZŠ
Velikonoční tvoření zvětšit
Velikonoční tvoření
Velikonoční tvoření zvětšit
Velikonoční tvoření
Zakrytovaná topení ŠD zvětšit
Zakrytovaná topení ŠDPřiložené soubory ke stažení:

1. Den otevřených dveří a zápis.odt - Den otevřených dveří a zápis do ZŠ[reklama]

Autor a provozovatel systému © 2004 Agerit s.r.o. - admin@skolniweb.cz
Společnost Agerit s.r.o. je provozovatelem následujících stránek: www.nonstopservispc.cz, www.pocitacovazachranka.cz, test.bezpecnosti.cz, pc bazar,www.autojeraby-kozel.cz,
www.ledinterier.cz, www.nadalku.cz, www.skolniweb.cz, www.vyrobaonline.cz, filtry, Kamerové systemy Brno a mnoha dalších.